Happy new year 2014

Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu

 Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương

     Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí

     Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường

Các hoạt động tiêu biểu của năm 2014

Thông báo: Tiến độ thực hiện Luận Văn (5/9/2014)

Thông tin: Lịch bảo vệ luận văn (15/8/2014)

Thay đổi bìa Luận văn Thạc sỹ

Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn

Mời tải về

Lớp mình có 1 đợt BV luận văn tháng 8.
Nếu ai sẵn sàng BV thì nộp Luận văn trong tháng 7 và nộp đủ các giấy tờ như file đính kèm.

Bảng điểm CH17B

Mời tải về

Bạn nào thiếu điểm thì gặp thầy Chủ nhiệm lớp mình học bổ sung và phô tô bảng điểm,

sau đó chuyển cho thầy Chủ nhiệm để cập nhật điểm phục vụ bảo vệ luận văn.

Lịch học tiếng Anh B1 và lịch trình bảo vệ Luận văn

1. Lịch học tiếng Anh B1: Tải về

2. Kế hoạch viết và bảo vệ Luận Văn: Tải về

Giấy tờ phục vụ bảo vệ luận văn

Hướng dẫn trình bày luận văn và tóm tắt luận văn: Tải về

Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn: Tải về

Thông báo: Lịch thi tiếng Anh B1 Tại HVHC

Thông báo: v/v nhận quyết định Luận văn cao học

Kính mời: Các anh/chị và các bạn lớp mình tới nhận

              " Quyết định phê duyệt đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ "

...và liên hệ sớm với giáo viên hướng dẫn để triển khai sớm.

Ghi chú: Chỉ phát quyết định đối với những bạn không còn thiếu nợ học phí.

Liên hệ: Thầy Việt - CN lớp 17B

Bảng điểm và danh sách thông qua tên đề tài lớp CH17B

1. Bảng điểm cao học K17B: Tải về

2. Danh sách thông qua tên đề tài K17 QLC: Tải về

Happy new year 2013

Các hoạt động tiêu biểu của năm 2013

Hot hot hot: Thông báo lịch bảo vệ đề cương!!!

1. Danh sách các tiểu ban Cao học 17 và TC5A (Tải về)

 

2. Lịch thông qua đề cương khóa 17 (Tải về)

 

3. Hướng dẫn viết đề cương luận văn (Tải về)

Lịch thi kết thúc tháng 10/2013

Lịch thi tháng 10/2013

Lịch học tháng 4,5,8,9/2013

     Xin trân trọng gửi tới thành viên lớp CH17B lịch học các tháng 4,5,8,9 năm 2013 (bản có dấu đỏ) cho những ai cần.

Tải về

Môn học: Chính sách kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa

Đề cương ôn thi: Câu hỏi và bài tập

Tài liệu và trao đổi: Giảng viên Nguyễn Tất Thịnh

CÂU HỎI

Câu 1

Khái niệm cơ bản về toàn cầu hóa:

Câu 2

 Lịch sử của toàn cầu hóa Lịch sử của toàn cầu hoá

Câu 3

 Nguồn gốc toàn cầu hóa ,Có các nguyên nhân nào?

Câu 4

Ý nghĩa, vai trò của toàn cầu hóa đối với các nền kinh tế

Câu 5.

 Biểu hiện của toàn cầu hóa

Câu 6.

 Khía cạnh kinh tế của toàn cầu hóa

Câu 7

 Phản ứng xung quanh toàn cầu hoá

Câu 8

 Những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Câu 9

 Tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức?

Câu 10

 chính sách ? chính sách kinh tế ?

Câu 11

 Phạm vi ảnh hưởng của chính sách

II.BÀI TẬP

        

Bài tập1. Phân tích Chính sách sử dụng và phát triển nguồn lao động cho phát triển kinh tế

          - Nguồn lao động với phát triển kinh tế

          - Đặc điểm nguồn lao động ở Việt Nam

          - Quan điểm và giải pháp sử dụng và phát triển nguồn lao động ở nước ta hiện nay

Bài tập2. Phân tích Chính sách huy động vốn và sử dụng vốn trong phát triển kinh tế

          - Vai trò của vốn đối với quá trình phát triển kinh tế

          - Các nguồn hình thành vốn cho đầu tư phát triển

          - Quan điểm và giải pháp huy động vốn và sử dụng vốn ở nước ta

Bài tập3.  Phân tích Chính sách khai thác và sử dụng tài nguyên, đất đai cho phát triển kinh tế

          - Vai trò của tài nguyên, đất đai với vấn đề pháp triển kinh tế

          - Thực trạng tài nguyên, đất đai ở Việt Nam

          - Quan điểm và giải pháp khai thác và sử dụng tài nguyên của Việt Nam

Bài tập4. Phân tích Chính sách phát triển khoa học công nghệ cho phát triển kinh tế

          - Khoa học công nghệ với vấn đề phát triển kinh tế bền vững

          - Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam

          - Quan điểm và phương hướng phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam

 

Bài tập5. Phân tích Chính sách bảo vệ môi trường sinh thái trong phát triển kinh tế:

          - Môi trường tự nhiên với quá trình gia tăng sản xuất

          - Thực trạng môi trường sinh thái ở nước ta

          - Những định hướng và giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái Việt Nam

Bài tập6. Phân tích Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng:

          - Vai trò của kết cấu hạ tầng với phát triển kinh tế

          - Thực trạng kết cấu hạ tầng Việt Nam

- Phương hướng và giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng ở Việt Nam

Bài tập7. Phân tích Chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH & HĐH

          - Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế

          - Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH& HĐH ở nước ta

Chính sách phát triển các ngành kinh tế (Công nghiệp, Nông nghiệp):

          - Công nghiệp và nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

          - Thực trạng công nghiệp và nông nghiệp ở Việt Nam

          - Quan điểm và phương hướng phát triển công nghiệp và nông nghiệp Việt Nam

Bài tập8. Phân tích Chính sách kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội

          - Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội

          - Các chỉ tiêu phản ánh sự tiến bộ và công bằng xã hội

          - Phương hướng giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội

Bài tập9. Phân tích Chính sách kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội

          - Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội

          - Các chỉ tiêu phản ánh sự tiến bộ và công bằng xã hội

          - Phương hướng giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội

Câu hỏi tiểu luận:

Thực trạng và các vấn đề trong sử dụng đất thực sự trở lên nóng bỏng, bức xúc và cản trở cho nhiều chương trình phát triển kinh tế của địa phương và của toàn quốc. Tác động đến nông dân, các doanh nghệp và sự an dân.

Bạn có đề xuất gì về chính sách quản lý của nhà nước đối với đất đai?

Môn học: Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản

Giảng viên: TS Nguyễn Thị Thu Vân

Đã thi kết thúc môn học, ai cần tài liệu, xin mời liên hệ

Câu hỏi tiểu luận môn: Hành chính địa phương

(Hạn cuối nộp bài: Mùng 7 tháng 9 năm 2013)

- Tất cả mọi người làm xong gửi mail về cho lớp trưởng : quochoanhn@gmail.com -

(Đề anh tập hợp và gửi tới cô giáo)

1. Đánh giá cung ứng dịch vụ công tại địa phương anh/chị.

2. Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của chính quyền địa phương:

 + Cải cách bộ máy

 + Nâng cao năng lực thể chế.

 + Nâng cao chất lượng thể chế.

 + Nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức.

3. Tăng cường sự tham gia của người dân trong quản trị địa phương.

Note: Trích dẫn ở cuối trang và danh mục tài liệu tham khảo.

(Chọn 1 trong 3 câu hỏi, đi sâu vào 1 phần ưng ý nhất)

Chọn đề tài Luận văn cao học hành chính

Đây là tài liệu tham khảo từ những khóa trước, mọi người chuẩn bị dần nhé!

http://www.mediafire.com/folder/a0gxyjk8r1u5s/Luan_van_cao_hoc_hanh_chinh

Câu hỏi ôn thi: Thống kê và ra quyết định hiệu quả

Lý thuyết:


1. Hàm tổn thất và hàm rủi ro
2. Quyết định Minimax và quyết định Bayes
 
Bài tập:
 
1. Quyết định của công ty cung cấp sách cho sinh viên đến du học ở Anh (Ví dụ 6.7)
2. Quyết định tư vấn cho Ban quản lý trạm năng lượng (Thực hành 6.4)
 
Xem bài giảng chương 6 và phần ra quyết định hiệu quả đã gửi lớp.

Trận bóng đá giao hữu CH17A vs CH17B - Lượt đi

Tỷ số hòa (2-2)

Dưới đây là 1 số hình ảnh trong trận đấu, chụp ảnh lưu niệm cũng như giao hữu tăng 2 giữa 2 lớp 17A và 17B.

Chúc cho tình cảm 2 lớp luôn gắn bó để thực hiện được những dự án lớn hơn, xin cảm ơn mọi người!!

Tăng 2 bất phân thắng bại

Tất cả sẵn sàng chờ hiệu lệnh!!!
dzooooooooooo!!!
Các mỹ nhân 2 lớp 17A và 17B đọ sắc và tửu :-P
Giao lưu với thầy giáo bộ môn
 • #3
  Oanh Wed, 06 05 2015 01:29
  Cao học nhậu cũng cao
 • #2
  Thu, 22 05 2014 03:54
 • #1
  Thu, 22 05 2014 03:54
Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này

Giao lưu đầu năm và đi lễ chùa (2013)

Kính thưa toàn thể các anh, các chị, các bạn và các em thân mến.

Như đã hẹn từ trong năm, chúng ta đã lên kế hoạch một buổi đi tham quan danh lam thắng cảnh quanh Hà Nội, để cầu chúc cho các thành viên trong đoàn, và toàn bộ thành viên trong lớp Cao học 17B học hành tấn tới, thi đậu 100% và nói không với học lại!!! Để đến khi ra trường, tất cả chúng ta cùng vui mừng khôn xiết!!

Điểm đến đầu tiên của chúng ta chính là Chùa Dâu - Bắc Ninh, một địa danh khá nổi tiếng của đất quan họ Kinh Bắc.

 

 

 

Chùa Dâu, còn có tên là Diên Ứng (延應寺), Pháp Vân (法雲寺), hay Cổ Châu, là một ngôi chùa nằm ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 30 km. Đây là trung tâm cổ xưa nhất của Phật giáo Việt Nam. Chùa còn được người dân gọi với những tên gọi khác nhau như chùa CảCổ Châu tựDuyên ứng tự. Đây là ngôi chùa được coi là có lịch sử hình thành sớm nhất Việt Nam mặc dù các dấu tích vật chất không còn, nó đã được xây dựng lại.[1]. Chùa là một danh lam bậc nhất của xứ kinh Bắc xưa nay. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia

Chùa nằm ở vùng Dâu, thời thuộc Hán gọi là Luy Lâu. Tại vùng Dâu có năm ngôi chùa cổ: chùa Dâu thờ Pháp Vân (法雲寺, "mây pháp"), chùa Đậu thờ Pháp Vũ (法雨寺, "mưa pháp"), chùa Tướng thờ Pháp Lôi (法雷寺, "sấm pháp"), chùa Dàn thờ Pháp Điện (法電報寺 "chớp pháp") vàchùa Tổ thờ Man Nương là mẹ của Tứ Pháp. Năm chùa này ngoài thờ Phật còn thờ các nữ thần.

Chùa Đậu tại vùng Dâu đã bị phá hủy trong chiến tranh nên pho tượng Bà Đậu được thờ chung trong chùa Dâu.

Lịch sử:

Chùa được xây dựng vào buổi đầu Công Nguyên. Các nhà sư Ấn Độ đầu tiên đã từng đến đây. Vào cuối thế kỷ 6, nhà sư Tì-ni-đa-lưu-chi từTrung Quốc đến chùa này, lập nên một phái Thiền ở Việt Nam. Chùa được khởi công xây dựng năm 187 và hoàn thành năm 226, là ngôi chùa lâu đời nhất và gắn liền với lịch sử văn hóa, Phật giáo Việt Nam, được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử ngày 28 tháng 4 năm 1962.[1]

Chùa Dâu gắn liền với sự tích Phật Mẫu Man Nương thờ tại chùa Tổ ở làng Mèn, Mãn Xá cách chùa Dâu 1 km.

Chùa được xây dựng lại vào năm 1313 và trùng tu nhiều lần qua các thế kỷ tiếp theo. Vua Trần Anh Tông đã sai trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi về kiến thiết lại chùa Dâu thành chùa trăm gian, tháp chín tầng, cầu chín nhịp.[1] Hiện nay, ở tòa thượng điện, chỉ còn sót lại vài mảng chạm khắc thời nhà Trần và thời nhà Lê.

Nguồn: wikipedia


Chùa Dâu - Bắc Ninh

...và địa danh thứ 2 cũng thuộc đất Bắc Ninh, chúng ta không thể không ghé qua chùa Bút Tháp.

Chùa Bút Tháp (Ninh Phúc tự 寧福寺) nằm ở bên đê hữu ngạn sông Đuống, thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, nhân dân trong vùng còn gọi là chùa Nhạn Tháp. Trong chùa có tượng Bồ tát Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng gỗ lớn nhất Việt Nam.

Lịch sử:

Để xác định chùa có từ bao giờ thì chưa có nhà nghiên cứu nào đưa ra một tài liệu chính xác. Theo sáchĐịa chí Hà Bắc (1982) thì chùa có từ đời vua Trần Thánh Tông (1258-1278). Thiền sư Huyền Quang (đỗTrạng nguyên năm 1297) đã trụ trì ở đây. Ông cho dựng ngọn tháp đá cao 9 tầng có trang trí hình hoa sen. Ngọn tháp này nay không còn nữa. Đến thế kỷ 17, chùa đã trở nên nổi tiếng với sư trụ trì là Hòa thượngChuyết Chuyết (1590-1644), người tỉnh Phúc KiếnTrung Hoa, sang Việt Nam năm 1633 và trụ trì ở chùa. Năm 1644, Hòa thượng viên tịch và được vua Lê phong là "Minh Việt Phổ Giác Quảng Tế Đại Đức Thiền Sư". Tiếp đó, người kế nghiệp trụ trì chùa Bút Tháp là Thiền sư Minh Hạnh, học trò xuất sắc của Hòa thượng Chuyết Chuyết. Vào thời gian này, Hoàng thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (Diện Viên) đã rời bỏ cung thất, về đây tu hành. Thấy chùa bị hư nát nhiều, bà cùng con gái là công chúa Lê Thị Ngọc Duyên (Diệu Tuệ), xin phép Chúa Trịnh Tráng, rồi bỏ tiền của, ruộng lộc ra công đức để trùng tu lại ngôi chùa. Đến năm1647, chùa mới được làm xong. Chùa kiến trúc theo kiểu "Nội Công Ngoại Quốc". Về cơ bản, quy mô và cấu trúc của chùa Bút Tháp hiện nay chính là ngôi chùa được xây dựng trong thời kỳ đó.

Đời vua Tự Đức, năm 1876, khi vua qua đây thấy có một cây tháp hình dáng khổng lồ liền gọi tên là Bút Tháp, nhưng trên đỉnh vẫn ghi là tháp Bảo Nghiêm.

Chùa được trùng tu vào các năm 1739190319151921 và gần đây vào năm 1992-1996. Đây là ngôi chùa có kiến trúc quy mô hoàn chỉnh nhất còn lại ở Việt Nam.

Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử và nghệ thuật, chùa Bút Tháp đã được Bộ Văn Hóa Thông Tin xếp hạng là di tích cấp quốc gia theo quyết định số 313-VH/VP ngày 28 tháng 4 năm 1962.

Nguồn: wikipedia
Xem quà lưu niệm - 1
Xem quà lưu niệm - 2
Chùa Bút Tháp

Điểm thứ 3 trong cuộc hành trình chính là Kinh Dương Vương.

 Theo truyền thuyết thì thủy tổ dân tộc Việt là Kinh Dương Vương, húy là Lộc Tục là bậc thánh trí có tư chất thông minh, tài đức hơn người, sức khoẻ phi thường. Kinh Dương Vương hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất (2879 Tr.CN), đặt quốc hiệu là Xích Quỷ (tên một vì sao có sắc đỏ rực rỡ), đóng đô ở Hồng Lĩnh (nay là Ngàn Hống, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Sau đó dời đô ra Ao Việt (Việt Trì).

Thân thế:

Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh (Hồ NamTrung Quốc) đóng lại đó rồi lấy con gái bà Vụ Tiên (鶩僊)[3], sau đó sinh được một người con trai tư chất thông minh đặt tên Lộc Tục (祿續).

Sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi, làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam xưng là Kinh Dương Vương (chữ Hán: 涇陽王). Theo Đại Việt Sử ký toàn thư thì Kinh Dương Vương làm vua và cai trị từ khoảng năm 2879 TCN trở đi[1]. Lĩnh Nam chích quái ghi lại truyền thuyết vua đánh đuổi thần Xương Cuồng dũng mãnh, trừ hại cho dân.

Ông lấy con gái vua hồ Động Đình tên là Thần Long[1][4], sinh được một con trai đặt tên là Sùng Lãm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân.

Kinh Dương Vương tạ thế ngày 18/1 tại trang Phúc Khang, bộ Vũ Ninh (Bắc Ninh ngày nay).

Hà Tĩnh (nơi vương đóng đô đầu tiên) và làng An Lữ (Á Lữ) xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận ThànhBắc Ninh đều đã xây dựng đền thờ[2][5].

Nguồn: wikipedia


Kinh Dương Vương 1
Kinh Dương Vương 2

Kết thúc điểm thứ 3 thì đồng hồ cũng đã điểm sang 12h trưa, mọi người ai nấy đều đói meo không thể đi nổi.

Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình bằng món chim trời nổi tiếng đất Quan họ Bắc Ninh và cùng nhau chạm những chén rượu đậm tình Đồng môn, tình anh em găn bó suốt thời gian học vừa qua.

Sau đó, chúng ta qua thăm tư dinh của 1 thành viên trong lớp, mr Hiệp, căn nhà anh mới sửa sang xong nằm tọa bên hồ Thứa thơ mộng, đây cũng chính là trung tâm của Huyện Lương Tài.

Lương Tài welcome Caohock17B.

Để thiết đãi các thành viên trong đoàn, gia chủ cùng phu nhân có nhã ý mời đoàn tham quan giao lưu văn nghệ văn gừng để tỏ lòng mến khách với những bài quan họ đã đi sâu vào văn hóa của người dân Bắc Ninh nơi đây: Khách đến chơi nhàNgười ơi người ở đừng về

Một số hình ảnh:

Mở màn là đôi văn nghệ của lớp với bài hát về nước Nga thân thương!
Toàn cảnh - 1
DJ số 1 ... 17B
Anh Thành đang rất phiêu - đôi song ca tài tử Thanh Hóa
Con gái yêu đang dỗi rồi kìa !!!
Phu nhân anh Hiệp - đồng chủ nhà cũng rất vui vì đã dự buổi liên hoan của lớp 17B.
Song ca - 1
Song ca - 2
Song ca - 3
Song ca - 4
Song ca - 5
Chị em của CH17B
Song ca - 6
Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ!!!
Song ca - 7

Sau màn giao lưu chào hỏi, đoàn tham quan xin cáo lỗi với Gia chủ để tiếp tục hành trình, và đích đến là Đền Đô với sự dẫn đường của Hưng béo sau khi đã tưng bừng ngà ngà hơi men, dáng đi liêu xiêu. Do gia chủ Hiệp có việc gia đình nên không thể tiếp tục hành trình!!!

Đền Đô, là tên gọi di tích thờ các vị vua, quan, có thể gồm các đền thờ sau:

Đền Đô 1
Đền Đô 2

Cuộc hành trình kết thúc tại đây, cảm ơn các anh chị trong ban cán sự lớp đã không quản khó khăn để tổ chức cho anh em thành viên trong lớp 17B những cuộc chơi và những chuyến đi bổ ích và lý thú.

Và chúng ta hy vọng sẽ có những chuyến đi dài hơn để toàn thể các học viên trong lớp có thể tham gia, gắn kết tình cảm của mọi người với nhau và cũng để mọi người hiểu nhau hơn. Cùng giúp nhau vượt qua khó khăn trong những ngày đi học căng thẳng sắp tới đây.

Một lần nữa thay mặt các bạn học viên trong lớp cao học k17B cảm ơn các anh, các chị!!!!!!

Người ghi lại lịch trình và những khoảnh khắc đẹp:

                                                                                Hưng Béo

Ý kiến trao đổi cho chuyến đi

 • #4
  Oanh Wed, 06 05 2015 01:31
  Kaoraok quá đã
 • #3
  Hưng béo Thu, 16 05 2013 10:34
  Chị ơi, tại lúc ăn nhậu hăng say quá nên quên mất nhiệm vụ. Tất cả ảnh em sẽ post vào phần Hình ảnh cho tập trung cao!
 • #2
  Khue Nguyen Wed, 15 05 2013 10:59
  quá hay anh ạ.
 • #1
  Thanh Yến Wed, 15 05 2013 08:40
  Tuyệt!Cám ơn em Hưng béo nhé. Nhưng còn thiếu mấy cái ảnh trong bữa tiệc chim trời và giao lưu hát " Quan họ bắc Ninh nữa nhé". Nội dung thì đọc thấy rồi nhưng chưa có hình ảnh minh hoạ. Hì...
Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này

Buổi học đầu tiên năm 2013 - Liên hoan gặp mặt!

Vậy là đã thỏa chờ mong!!

Đến hẹn lại lên, tất cả chúng ta lại cùng tập trung tại ngôi nhà thân yêu 17B, cùng nhau trải qua những vui - buồn trong học tập.

Kết thúc buổi học đầu tiên với những cảm xúc vui mừng, lâng lâng. Không thể đợi lâu, tất cả chúng ta đã lôi nhau ra Rượu Hồng Hạc để cùng xớt chia những cảm xúc lâu ngày không được sẻ chia.

Rất tiếc đã vắng mặt những gương mặt cộm cán của lớp: Mr Đạt Béo, Mr Hà Ế và Mrs Hà Xinh Gái đã làm giảm bớt chút không khí nhộn nhịp.

Hy vọng các bạn sẽ có mặt ở những buổi gặp gỡ tiếp theo để đưa phong trào lớp 17B lên cao chót vót!

Được ngồi cạnh em Yến là 1 vinh dự đối với tất cả cánh đàn đông 17B
Mừng gặp mặt - ver1
Mừng gặp mặt - ver2
Mừng gặp mặt - ver3

Tiệc cưới em gái Đức Cao

Chúc mừng hạnh phúc em Đức Cao!!!

Kính thưa các anh, các chị cùng họ hàng nội ngoại gần xa!!

Sau kỳ nghỉ Tết dài dằng dặc, bánh trưng lấp kín miệng, giò cắn ngập răng... Thì cũng đến lúc chúng ta phải đổi món rồi, gà đồi Ba Vì.

Không như dự kiến, vụ phượt về trang trại gà Ba Vì hồi trước Tết không thành, thì có lẽ tiệc cưới của em gái Đức Cao sẽ là cơ hội tiếp theo để chúng ta diện kiến Trang trại Gà Đồi của em.

 

Dự kiến sẽ xuất phát như sau:

Đoàn 1: mr Hưng sẽ phụ trách (sđt: 098.599.1616 - 094.844.1616)

Xuất phát từ 16h00' chiều thứ 6, ngày 5 tháng 4 năm 2013, tới thẳng nhà gái tại Thôn Xuân Thọ - Minh Quang - Ba Vì - Hà Nội, để vui cùng cô dâu và sáng hôm sau sẽ đưa dâu - thuộc Đại diện họ nhà gái.

 

Đoàn 2: mr Hoàn sẽ phụ trách (sđt: 0913.553.038)

Đúng 16h00' chiều thứ 7, ngày 6 tháng 4 năm 2013, tới thẳng Nhà hàng Thúy Nga Plaza - 463 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội, để vui cùng Dâu Rể và 2 bên nội ngoại.

 

Rất hân hạnh được đón tiếp!

 

Thiếp mời cưới
Cô dâu chú rể mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé!!!
 • #6
  Hưng Béo Sun, 31 03 2013 10:51
  Em Đức Cao mà còn ế thì có lẽ lớp 17B của chúng mình ế toàn tập àh? Em cứ khiêm tốn, em đi lấy chồng là 1 tổn thất ghê gớm cho anh em độc thân 17B. Nhưng thôi thì em đã chọn, sướng khổ thì em cũng đã định đoạt rồi. Chúng tôi - những người đàn ông lớp 17B thầm chúc cho vợ chồng cô mãi hạnh phúc đến đầu bạc răng long.(Nếu cần thiết thì có thể nhuộm tóc và trồng răng giả để kéo dài thêm thời gian, keke)
 • #5
  Đức Cao Sat, 30 03 2013 09:47
  Em cảm ơn a Hưng béo - admin of homepage và a Hoàn - lớp trưởng đã giúp em gửi lời mời tới các anh, chị, em của cao học 17b! Cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người! Em cũng đã gọi điện + nhắn tin tới từng anh, chị, em; tuy nhiên có những số điện thoại hoặc em không liên lạc được hoặc chưa liên lạc được, cũng như trong lúc niềm vui mừng bối rối ( vì đã thoát ế :)) có điều gì sơ suất mong các anh, chị, em lượng thứ để cho niềm vui của em được trọn vẹn :D Một lần nữa "khổ" chủ rất hân hạnh được đón tiếp!
 • #4
  Hưng Béo Fri, 29 03 2013 11:00
  Em xin 1 slot nhé!
 • #3
  dinh khue Fri, 29 03 2013 09:02
  Hix. Nhin thiệp mời mà có nge có vẻ nhói lòng quá, nhưng thôi e xin đăng ký đi cùng đoàn a Hoàn đến xem chú rể hoành tráng mức nào mà để e Đức Cao rứt áo bỏ các anh CH17B ra đi.hihi
 • #2
  Uyển Chi Fri, 29 03 2013 02:16
  Chúc mừng cô Đức Cao đắt chồng nhé! hi hi
 • #1
  thanh yến Thu, 18 04 2013 10:00
  em Hưng ơi nói vậy lần sau các anh lớp K17b thấy mặt chị lại chạy xa vài chục km thì chết đấy.
Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này

(Đã hoãn sang tháng 4 năm 2013)Trở lại lớp sau nghỉ Tết Nguyên đán!!!

Kính thưa các anh, các chị, các bạn và toàn thể các em học viên lớp cao học K17B!

Sau 1 thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán, sau những ngày nghỉ và du xuân vui vẻ. Đã đến lúc chúng ta phải quay trở lại lớp để thực hiện nghĩa vụ học tập của mình rồi.

Thứ 7 tuần này, ngày 16 tháng 03 năm 2013. Chúng ta sẽ bắt đầu học môn đầu tiên của năm Quý Tỵ : Môn - Kinh tế học trong quản lý.

Trưa ngày hôm đó, đồng chí Đông có đóng góp cho tập thể lớp mình 1 chú lợn Mán, Mường gì đó để chúng ta chào xuân, để chúc cho tất cả mọi người có 1 năm may mắn, thành công.

Rất mong mọi người đi học đầy đủ và tham gia hoạt động lớp nhiệt tình.

Chân thành cảm ơn!

(Cảm ơn đ/c Đông đã đóng góp cho lớp)

 • #5
  Hưng Béo Wed, 13 03 2013 10:32
  Ủa ai comment mà ko có tên vậy? (Lần sau rút kinh nghiệm nha)
 • #4
  Wed, 13 03 2013 10:14
  Không phải e Khuê cg chả phải a Hưng mới khổ chứ :)
 • #3
  Hưng Béo Wed, 13 03 2013 10:04
  Chả biết cô Đức Cao nhớ lớp mình hay nhớ anh nào nữa, anh Khuê hay anh Hưng thì khai ra mau đi còn gì!!
 • #2
  Đức Cao Wed, 13 03 2013 09:05
  He, mong đến t7 quá sá, iem nhớ lớp mềnh toá :)
 • #1
  Hưng Béo Wed, 13 03 2013 08:47
  Em xin ủng hộ bác Đông cả 2 tay 2 chân, vì sự phát triển của 17B mạnh mẽ, ổn định và bền vững!!
Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này

Chúc tất cả các thành viên lớp CH K17B có 1 năm học tập và làm việc thành công!!!

Các hoạt động tiêu biểu của năm 2012

Kế hoạch "Chicken Party"

Ba Vì place (1 day)

Kính thưa bà con gần xa!
Tình hình là lớp ta đã đi được 1/2 chặng đường rồi, với rất nhiều những niềm vui (thi qua môn) và nỗi buồn (học lại).

Tết sắp đến rồi cũng là lúc chúng ta về xum vầy với gia đình và những người thân thương. Để kỷ niệm cho sự kiện này, bạn Đức Cao - Điền chủ vựa Gà Ba vì nổi tiếng thơm ngon ngọt bùi đã có lời mời đại gia đình 17B về thăm đồn điền nhà bạn Đức, để chúc cho bạn ngày 1 xinh đẹp và đàn gà nhà bạn cũng ngày 1 xinh đẹp hơn.

Vì vậy, những ai có thể tham gia được buổi picnic này, xin liên hệ với mr Hoàn (monitor) để book chỗ.

Khi đi: Khuyến khích nam mang theo em gái, không khuyến khích mang theo vợ.

          Nữ khi đi không được mang theo xách tay, đi người không để ăn cho nhiều!

Chân thành cảm ơn!

 • #7
  Toan NC Wed, 02 01 2013 11:17
  Hay quá nhỉ,trước tết âm làm chuyến đi các bác ơi :)
 • #6
  Nguyễn Hoàng Wed, 02 01 2013 10:24
  Cho đăng ký mấy suất nhé
 • #5
  Hưng Béo Tue, 01 01 2013 11:34
  Mọi người ơi, "bóng bàn" vụ này và cho ý kiến đi ạ!!
 • #4
  Hưng Béo Wed, 27 02 2013 03:53
  Vâng, có gì em sẽ trực tiếp liên hệ với thầy và update cũng như gửi mail cho mọi người. Chị cứ yên tâm công tác đi ạ!
 • #3
  Nguyễn Hương Tue, 26 02 2013 02:31
  Không biết lịch học tới mình học môn gi? Nếu bác nào biết thì báo cho lớp nhé
 • #2
  Nguyễn Hương Tue, 26 02 2013 02:30
  Không biết ra tết lớp mình có tổ chức đi chơi ở đâu không các bác nhỉ
 • #1
  Nguyễn Hương Tue, 26 02 2013 02:29
  Nhìn thịt gà ngon nhưng mà giết chúng thất đáng thương quá
Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
 • Đứng ở vị trí tiếp theo, ai sẽ là ứng cử viên nào???

Chúng ta cùng chờ xem sao!!!

Vâng!! Ở vị trí thứ tư, không ai xa lạ. Chính là bạn Hồ Ngọc Thúy. Mặc dù chưa biết tên "chú rể hạnh phúc" ấy là ai, nhưng cũng xin chúc mừng đôi Tân lang - Tân nương.

Hôn lễ được ấn định vào ngày 26 tết (quá hiểm) - Xin chúc đôi bạn trẻ hạnh phúc!!!
 • #2
  Hưng Béo Wed, 02 01 2013 10:36
  Bác "nhảy vào" đi, còn kịp đấy. 26 em ấy mới có chủ, xõa đê bác :))
 • #1
  Nguyễn Hoàng Wed, 02 01 2013 10:25
  Giá mà được đổi chỗ cho đồng chí kia cái nhỉ
Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
 • Người nắm giữ vị trí số 3, không ai khác chính là bạn Phi Điệp xinh gái !!!
Do có nhiều lý do đặc biệt nên tại tiệc cưới bạn Phi Điệp không được đông đủ anh em 17B, đành đợi 1 dịp tiếp theo vậy...
 • #1
  Hưng Béo Tue, 01 01 2013 11:35
  Dàn "sao" 17B nhìn phong độ ghê gớm, hé hé!!
Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
 • Tiếp theo bạn Hồng Chiên là bạn Duy Hưng cũng đã "đưa được nàng về dinh"
Bạn Duy Hưng cùng vợ nghênh tiếp tập đoàn ăn chơi 17B
 • #1
  Hưng Béo Tue, 01 01 2013 11:36
  Chú "dê" chính là iem, ka ka ^^! ^o^
Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
 • Hồng Chiên mở màn cho tập thể 17B được ăn cỗ trong năm 2012!
Anh em chuẩn bị đưa bạn Chiên về nhà chồng
 • #1
  Hưng Béo Wed, 02 01 2013 10:59
  Bạn "Khoai Tây Chiên" được đứng cạnh 2 "dzai" đẹp và phong độ nhứt là @Hưng Béo và @Đạt Béo, keke
Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này